met.no  Varsling av UV-stråling

Disse sidene oppdateres vha systemer som er flyttet til ny programvare. Det er oppdaget problemer med noe av denne programvaren og vi håper dette er korrigert i løpet av et par uker.

Linker

Statens strålevern - sol og solarium
Se http://www.nrpa.no/sol-og-solarium/
Statens strålevern - målinger av UV-indeks
Målinger av UV-indeks er tilgjengelig på http://www.nrpa.no/uvnett/.
World Health Organization
Se http://www.who.int/uv/intersunprogramme/activities/uv_index/en/index1.html for informasjon om helseskader knyttet til UV-stråling.
SMHI
UV-varslene fra Sveriges Meteorologiske og Hydrologiske Institutt finner du på http://www.smhi.se/klimatdata/miljo/uv-stralning/uv-index-idag-1.3945
FMI
UV-varslene fra Finnlands Meteorologiskeinstitutt finner du på http://www.fmi.fi/saa/varoituk_7.html
DMI
UV-varslene fra Danmarks Meteorologiske Institutt finner du på http://www.dmi.dk/dmi/index/verden/uv_idag.htm
LibRadtran
Strålingsmodellen Meteorologisk institutt bruker for UV-varsling er libRadtran.
ECMWF
European Center for Medium range Weather Forecasting. ECMWF leverer oppdaterte osonvarsler til Meteorologisk institutts varsling av UV-indeks.
EUMETSAT Oson SAF
EUMETSAT har opprettet et antall Satellite Application Facilities (SAF). En av disse fokuserer på oppdaterte målinger av oson fra satellitt. Mer informasjon er tilgjengelig på http://o3msaf.fmi.fi/.
Environment Canada
Environment Canada har satt opp en tjeneste som sammenligner ulike osonvarsler og deres avvik fra normalen. Denne er tilgjengelig på her.