met.no  Varsling av UV-stråling

Disse sidene vedlikeholdes ikke lengre og vil bli erstattet etterhvert.

Varsling av UV-indeks ved Meteorologisk institutt

Dette er ikke de offisielle UV-varslene fra Meteorologisk institutt, men en prosjektside som benyttes i utviklingen av UV-varsler. De offisielle varslene fra METNO er tilgjengelig på http://retro.met.no/varsel/ og http://www.yr.no/uv-varsel/.

UV-varslingstjenesten ved METNO er satt opp på forespørsel fra Statens strålevern som leverer valideringsdata. Tjenesten gir et griddet produkt for de nordiske landene med unntak av Island. Svalbard dekkes for øyeblikket ved et par enkeltstående punkter. Produktene presenteres som kart via de offisielle leveransene til METNO, datafilene leveres på forespørsel.

UV-varslingstjenesten som driftes ved METNO er basert på bruk av strålingsmodellen libRadtran, (snødekke). Modellen kjører på en tungregnemaskin med pre og post prognostiske inngangsdata fra ECMWF (oson) og METNOs egen HIRLAM-modell (snødekke og atmosfæreprofiler).