met.no  Varsling av UV-stråling

Disse sidene oppdateres vha systemer som er flyttet til ny programvare. Det er oppdaget problemer med noe av denne programvaren og vi håper dette er korrigert i løpet av et par uker.

Endringer i den operasjonelle UV-varslingen

Dette er ikke de offisielle UV-varslene fra METNO, men en prosjektside som benyttes av prosjektgruppen som jobber med utviklingen av UV-varsler ved METNO. De offisielle varslene fra METNO er tilgjengelig på http://retro.met.no/ og http://yr.no/..

2010

Bedregningsmodellen flyttes til en ny maskin, ingen oppgradering av selve modellen eller inngangsdata foreløpig.

Klarværskjøring 28 april 2010, gammel makin til venstre, ny maskin til høyre. til høyre
old new

2008

Modellsystemet ble sist oppdatert vinteren 2008. Da ble libRadtran 1.1 byttet med libRadtran 1.3 og snøanalysen ble endret. Noen eksempler på resultater før og etter er gjengitt under. Forskjellene mellom kodene er minimal. Det er fortsatt libRadtran 1.3 som benyttes i den operasjonelle tjenesten.

Klarværskjøring 22 juni 2008, versjon 1.1 til venstre, 1.3 til høyre
1.1 1.3
Kjøring med skyer 20 juni 2008, versjon 1.1 til venstre, 1.3 til høyre
1.1 1.3